Auction

Схема

title:

рядок, багатомовний, лише для читання

Номер аукціону у Фонді Гарантування Вкладів.

description:

рядок, багатомовний

Детальний опис аукціону.

auctionID:

рядок, генерується автоматично, лише для читання

Ідентифікатор аукціону, щоб знайти його у “паперовій” документації

OpenContracting Description: Ідентифікатор аукціону AuctionID повинен завжди співпадати з OCID. Його включають, щоб зробити структуру даних більш зручною.

procurementMethodType:
 

рядок, обов’язковий

Auction announcement.

procuringEntity:
 

ProcuringEntity (Організатор), обов’язково

Організатор (організація, що проводить аукціон).

OpenContracting Description: Об’єкт, що управляє закупівлею. Він не обов’язково є покупцем, який платить / використовує закуплені елементи.

tenderAttempts:

ціле число

Число, що вказує на кількість спроб виставлення лоту.

value:

Value, обов’язково

Auction starting price.

OpenContracting Description: Загальна кошторисна вартість закупівлі.

guarantee:

Guarantee

Гарантійний внесок

items:

список об’єктів Item, обов’язково

Список містить елементи, що продаються.

OpenContracting Description: Товари та послуги, що будуть закуплені, поділені на спискові елементи, де це можливо. Елементи не повинні дублюватись, замість цього вкажіть кількість 2.

features:

список об’єктів Feature

Властивості аукціону.

documents:

Список об’єктів Document

OpenContracting Description: Всі документи та додатки пов’язані із аукціоном.

questions:

Список об’єктів Question

Питання до організатора procuringEntity і відповіді на них.

complaints:

Список об’єктів Complaint

Скарги на умови аукціону та їх вирішення.

bids:

Список об’єктів Bid

Список усіх пропозицій поданих до аукціону разом із інформацією про учасників аукціону, їхні пропозиції та інша кваліфікаційна документація.

OpenContracting Description: Список усіх компаній, які подали заявки для участі в аукціоні.

awards:

Список об’єктів Award

Всі кваліфікації (дискваліфікації та визначення переможця).

contracts:

Список об’єктів Contract

enquiryPeriod:

Period

Період, коли дозволено задавати питання.

OpenContracting Description: Період, коли можна задати питання (уточнення) та отримати відповіді на них.

tenderPeriod:

Period

Період, коли подаються пропозиції.

OpenContracting Description: Період, коли аукціон відкритий для подачі пропозицій. Кінцева дата - це дата, коли перестають прийматись пропозиції.

auctionPeriod:

Period, обов’язково

Період, коли проводиться аукціон. Значення startDate (дата проведення аукціону) повинно бути вказано обов’язково.

auctionUrl:

URL-адреса

Веб-адреса для перегляду аукціону.

awardPeriod:

Period, лише для читання

Період, коли відбувається визначення переможця.

OpenContracting Description: Дата або період, коли очікується визначення переможця.

status:

рядок

active.tendering:
 

Очікування пропозицій (пропозиції)

active.auction:

Період аукціону (аукціон)

active.qualification:
 

Кваліфікація переможця (кваліфікація)

active.awarded:

Пропозиції розглянуто (розглянуто)

unsuccessful:

Аукціон не відбувся (не відбувся)

complete:

Завершений аукціон (завершений)

cancelled:

Відмінений аукціон (відмінений)

Статус аукціону.

cancellations:

Список об’єктів Cancellation.

Містить 1 об’єкт зі статусом active на випадок, якщо аукціон буде відмінено.

Об’єкт Cancellation описує причину скасування аукціону та надає відповідні документи, якщо такі є.

revisions:

Список об’єктів Revision, генерується автоматично, лише для читання

Зміни властивостей об’єктів Auction.